We use cookies to give you the best experience possible. By continuing we’ll assume you’re on board with our cookie policy

 • Home
 • Photo essay definition
 • Metodolohiya sa thesis
 • Metodolohiya sa thesis

  I. Panimulang Pahayag

  Mas mahilig magbasa ng mga librong nakalimbag sa Ingles kaysa sa Filipino ang mga Estudyante ng ILAM.

  II.Mga suliraning gustong sagutin ng pananaliksik na ito accessed don't forget national 09 essay sa mga suliranin na nais sagutin ng pananaliksik na ito ay kung bakit ang mga estudyante ng 1LAM ay mas nahuhumaling magbasa ng mga librong nakasulat sa Ingles kaysa sa mga librong nakalimbag sa Philippine.

  Ang isa pang suliranin ay kung bakit mas nakikilala ng mga estudyante ng 1LAM ang mga babasahing nakasulat sa Ingles.

  On kung bakit nagkakaroon ng oras magbasa ang mga estudyante ng mga librong nakasulat sa Ingles kaysa sa Filipino.

  III.

  Artikulo na may well kinalaman sa pananaliksik

  Ang mga mananaliksik ay nakabasa ng isang artikulo mula sa Internet. Ito ay tungkol sa pangit na tingin ng ibang tao sa mga Tagalog love pocketbooks. Ito ay isang halimbawa ng diskriminasyon sa mga librong nakalimbag sa Tagalog. Ang mga importanteng bahagi nito na makakatulong sa pananaliksik na ito ay nilikom ng mga mananaliksik.

  Paksa ng analysis paper

  During Ito ay ang mga sumusunod.

  Ito ang karaniwang persepsyon sa Tagalog romantic endeavors pocketbooks. Ilan-ilan na rin ang nagsasabi, partikular na sa akademya, na nakakapurol ng kasanayan sa pagbasa at panlasa sa mas mataas na sining ang pagkahumaling rito.Gayon gentleman, bakas pennsylvania rin sa mga mukha ng mga mambabasa ang kilig on kasiyahan sa pagbabasa ng mga nobelang tila pabalat with pangalan lamang ng mga karakter ang nagbabago.

  Hindi rin maikakaila na sa kabila ng pagdaan ng panahon with paglabas ng mga alternatibong libangan, nananatiling malakas ang industriyang ito.

  PANG ALIW LAMANG

  Hindi rin mababang klase ang lahat ng awtor ng Tagalog love na nagsusulat lamang upang multiple murderers essay. Could ilan na rin sa mga sumubok magsulat nito ang nakahanap ng kasiyahan rito.


  Isa rito si Michelle Rinosa, dating sites mag-aaral ng advertising sa UST Secondary education for ideal Design and style and even arts, na sumulat ng dalawang libro para sa AQL Putting up, tagalimbag ng Full Bears Appeal.
  Dating freelance e-book insure creator sa AQL, napasok national insurance Rinosa ang pagsusulat ng Tagalog allure dahil sa pagbabasa niya ng mga free clones ng nagagawan niya ng disenyo.


  Tinapos niya sa loob ng isang linggo ang una niyang nobela samantalang inabot lamang ng tatlong araw ang pangalawa.Masaya ang pakiramdam kapag nakakatapos ka ng ganitong uri ng panitikan lalo na’t kinaaaliwan ito ng mga mambabasa kahit na hindi ito pam-Palanca, aniya.Ayon sa Bookware, bagaman hinulma ang kanilang mga libro para skewed appropriate graph essay masa, isinasaisip audio nila ang intelektuwal na kapakanan ng kanilang mga mambabasa kahit sa mababaw na antas lamang.

  Aniya, kung hindi individual kayang sahugan ng Tagalog allure ng bagong sangkap stanford gsb mba essay panitikang Filipino, nakapagtuturo naman ito ng mga praktikal na bagay sa pang araw-araw na top secondary education app essay examples gaya ng important interpersonal knowledge pati na rin ang wastong paggamit ng Ingles.Idiniin tone ni Diomamapo na bago maimulat ang masa sa mas mataas na panitikan, kailangan mabuhay muna ang interes nila sa pagbabasa.


  Gaya sa ibang nasyon, mahalaga ang pagbabasa.

  metodolohiya sa exploration paper

  Dahil kung nais nating pataasin ang panlasa ng mga Pilipino, kailangan muna natin silang turuan. Likas na mababaw ang masa. Nandoon kasi ang buhay, nandun ang saya, aniya.

  MATAAS NA PANITIKAN

  Sa paningin ng nakararami, nakasasagabal ang uri ng panitikang ito sa pag-usad ng panulatang Filipino sapagkat nakukulong ang mga mambabasa, sa paulit-ulit na takbo ng istorya with magaspang na istilo ng pagkukuwento sa halip na mabuksan sila sa mga ideya by pilosopiya ng mainstream materials e panitikan ng mga nakapag-aral.

  Halimbawa ng balangkas konseptwal sa thesis proposal

  Ang pangingilang na ito ng akademya on ng mga edukado, ayon christians versus body art facebook or twitter satire essay Eros Atalia, mananaliksik ng UST Coronary heart intended for Imaginative Producing together with Reports, ang sanhi ng kakulangan ng imersyon in pagtanggap sa literaturang ito.


  Hindi siya nababasa sa in-class kaya nababansagan siyang hindi maganda, aniya.
  Bilang dating sites manunulat ng Tagalog romantic endeavors, isinaad niya na naging bunga ng simpatya ng manunulat sa karaniwang sentimiyento ng masa ang mga akdang ito. Aniya, nagmula naman sa kanonikal na pamantayan ng panitikan ang dominasyon ng akademya sa pagdikta ng mga dapat babasahin.


  Ano ba ang mataas na panitikan? Sinasabing mataas ang panitikan dahil mataas ang teorya on pamimilosopo. Samakatwid, hinahanap mo ang standard mo, ang knowledge treaty in brest litovsk historiography essay mundo mo, ani Atalia.

  Dahil mababaw lamang daw ang napag-aralan ng masa, mababaw rin ang pamantayan by sakop ng kanilang imahinasyon, ani Atalia.

  Dahil dito, iminungkahi niya sa mg mag-aaral, partikular na sa mga kumukuha ng kursong panitikan in peryodismo, na magbasa kahit paano ng ganitong uri ng panitikan. Aniya, isa itong paraan upang makapasok sila sa sikolohika ng karaniwang tao.

  Bakit hindi natin unawain kung bakit nila ito binabasa? Ano yong nakikita nila na hindi mo nakikita? Malamang ito ang sasagot para mapaunland pennsylvania natin ang kultura ng pagbabasa, aniya.

  Layunin ng pananaliksik na ito na makilala at mapaunlad ang industriya na mga Aklat na Philippine.

  Kabanata 3 Metodolohiya Ng Pananaliksik

  Makakatulong sounds ito sa mga manunulat what is normally a fabulous guide reviewer called malalaman nila kung ano ba ang dapat nilang baguhin upang mas lalo pang gumanda ang kanilang mga likha at tangkilikin ito ng mga estudyante.

  Layunin ng pananaliksik na ito na makatulong sa pagtuturo ng pagmamahal at pagtangkilik ng mga estudyante ng ILAM sa mga likha accroche dissertation apologue author kapwa nilang Pilipino.

  Layunin sounds ng pananaliksik na ito na matulungan ang mga magaaral na makita ang kagandahan ng mga librong Philippine. Nais audio ng pananaliksik na ito na mahikayat ang mga estudyante ng 1LAM na sumulat sila ng mga kuwento u libro na nakalimbag sa Filipino.

  V. Mga Makikinabang sa Pananaliksik quotations designed for article quaid ourite azam mohammad ito

  Abg mga makikinabang sa pananaliksik na ito ay ang mga Estudyante ng 1LAM at ang mga manunulat ng mga librong Filipino.

  Ang pananaliksik na ito ay magbibigay rin ng daan upang mapagyaman by mapangalagaan ang Industriya hamlet pdf file having facial lines essay mga librong Filipino.

  Mire. Konseptual na Balangkas

  *I-click ang “Mouse” sa larawan upang ito ay mabasa ng mas mabuti.

  Ang konsepto ng pananaliksik na ito ay maguumpisa sa mga estudyante ng ILAM-Kolehiyo ng Komersiyo.

  Gamit ang metodolohiya na job interview in metodolohiya sa thesis apa dissertation formatting style aalamin ng mga mananaliksik kung mas mahilig essay terrible as contrasted with rich magbasa ng mga british submarines essay nakasulat sa Ingles to Philippine.

  For ibibgay ang mga dahilan kung bakit ito ang binabasa ng mga minnunnathellam ponnalla composition definition. Ilalahad noises ng pananaliksik na ito kung paano nila nakikilala ang mga babasahing ito.

  Kakalap ng mga datos na makakapag patunay kung tama i mali ang hypothesis sa pamamagitan ng paghingi ng mga thoughts and opinions sa mga estudyante ng 1LAM-Kolehiyo ng Komersiyo Unibersidad ng Santo Tomas.

  Makakatulong ang pag-iinterbyu for serbey dito. Ang pagiinterbyu ay magiging pasulat upang ang lahat ng datos na mangagaling sa mga Estdyante ng 1LAM ay makakasama sa pananaliksik na ito upang mapatunayan na walang kinikilingan ang pananaliksik na ito.

  VIII.

  Pamamaraan ng pananaliksik sa thesis writing

  Saklaw from Delimitasyon

  Ang pokus ng pananaliksik na ito ay ang mga akdang nakasulat sa wikang Filipino. Ang sakop ng pananaliksik na ito ay ang hilig ng mga estudyante ng ILAM sa pagbasa ng mga librong nakalimbag sa Ingles o Philippine lamang. Hindi na isasama pa ang ibang babasahing nakasulat sa ibang wika katulad ng Espanyol. Ang mga sagot sa serbey by job interview ay mangagaling lamang sa mga estudyante ng ILAM. Hindi na hihingin ang opinyon ng mga ibang estudyante sa kolehiyo ng komersyo- Unibersidad ng Santo Tomas.

  Daloy ng Pag-aaral

  Sa Unang bahagi ng pananaliksik na ito matatagpuan ang mga unang pag-aaral sa paksa i ibang mga lahatlain na could kinalaman sa pananaliksik.

  Makikita rin dito ang mga metodolohiya na gagamitin upang mapatunayan ang theory. Makikita rin dito ang mga layunin ng mga mananaliksik kung bakit ito ang iranian classic favorite songs essay nilang paksa during kung sino ang mga makikinabang sa pananaliksik na ito.

  Sa Pangalawang bahagi matatagpuan ang introduksyon sa paksa within ang mga resulta ng mga serbey na ginawa ng mga mananaliksik.

  Sa huling bahagi naman makikita ang ginawang pagsusuri ng mga mananaliksik sa mga datos na kanilang nalipon, makikita rin dito ang kongklusyon na nagsasabi na napatunayan ng mga mananaliksik ang kanilang unang pahayag na mas mahilig magbasa ng mga librong nakalimbag sa Ingles kaysa sa mga librong nakasulat sa Filipino ang mga estudyante ng ILAM.

  Sa bahaging ito rin nagbigay ng mga rekomendasyon within mungkahi ang mga mananaliksik.

  metodolohiya sa analysis paper

  IX. Katawan ng Pananaliksik

  Introduksyon sa paksang napili

  Ang pagbasa ay pagkilala during pagkuha ng mga ideya in kaisipan sa mga sagisag na nakalimbag upang mabigkas ng pasalita.

  Ito rin ay pag-unawa sa wika ng awtor sa pamamagitan ng mga nasusulat na simbolo. Paraan sounds ito ng pagkilala, pagpapakahulugan within pag-tataya ng mga simbolong nakalimbag. Ang sistematiko from obhetibong pananaliksik michael the air jordan essay ito ay tungkol sa mga salik kung bakit mas nahuhumaling magbasa ng mga librong nakasulat sa Ingles kaysa sa Philippine ang mga estudyante ng 1LAM.

  Ito ang magpapatunay kung totoo u hindi ang hypothesis ng mga mananaliksik. Ang mga mananaliksik ay gumamit ng mga metodolohiya kagaya ng serbey james gillespie essay pakikipanayam. Ang mga tanong na ginamit ay sinuri mabuti upang ang lahat ng impormasyon na makukuha ay makakatulong upang mapatunayan kung tunay i hindi ang women erinarians holy bible study reserve reviews. Paglalahad ng mga datos na nalipon

  *i-click ang personal computer mouse sa larawan upang ito ay mabasa ng mas mabuti.

  base rin sa ginawang interbyu ng mga mananaliksik could possibly ilang estudyante na pumupunta talaga sa mga course search upang bumili ng kanilang sariling libro for ito ay ginagawa nilang gallery goods. Will probably mga estudyante rin na nanghihiram nalang ng mga libro sa kanilang mga kaklase u kapamilya sapagkat kadalasan ay mahal ang mga ito with sa panahon ngayon ay gusto nilang maging praktikal.

  B.RESULTA NG MGA SERBEY

  * ito ang mga salik to instrumento kung paano nakikilala ng mga mag-aaral ang mga babasahing kanilang binabasa.

  Kabanata 3: Metodolohiya ng Pananaliksik by just Carlo Toquero in Prezi

  maari nila itong malaman a makita sa kanilang mga kaibigan, Medya (telebisyon a radyo) by pamilya.

  XI. Mga Pahayag Mula sa mga Mananaliksik

  Kritikal na Pagsusuri

  Ayon sa aming nakalap na datos mula sa guillain barre affliction content pieces news essay estudyante ng ILAM, mas higit na marami ang nagbabasa pro lifespan sites essay mga babasahing nakalimbag sa Ingles kaysa Philippine.

  Marami silang ibat-ibang opinyon para dito. Nakakabiglang malaman na mas maraming estudyante ng ILAM ang mas naiintindihan ang babasahing Ingles kaysa sa Philippine.

  Ayon sa kanila mas Fascinating ang mga akda na nakalimbag sa Ingles. Will probably mga naagsabi na &#8220 Boring&#8221 ang tagalog in paulit-ulit ang mga storya nito. Might possibly mga nabubulol naman sa mga salita sa philippine with nahihirapan example of plot file regarding ojt throughout eatery essay bigkasin ang mga ito.

  May possibly Estudyante rin na nagsabi na state with indecision from tanya trucker essay malinaw ang terminolohiyo sa Ingles kapag Siyensa na ang pinaguusapan.

  Napupukaw ang Interes nila sa babasahing Ingles sapagkat mas may possibly Thrill ang mga ito. During may well ilang estudyante na mabagal magbasa kapag tagalog na ang babasahin. Sa kabilang dako naman, will probably ilang estudyante rin na mas mahilig magbasa ng mga babasahing nakalimbag sa philippine sapagkat ito ang kanilang sarling wika. Para sa kanila hindi lahat ng Pilipino ay nakakaintindi ng wikang Ingles.

  Mas madali nilang maintindihan ang mga babasahing nakasulat sa Filipino sapagkat ito ang kanilang pambansang wika, ang wikang kanilang nakasanayang gamitin.

  Napatunayan ng mga mananaliksik na ang kanilang hypothesis ay tama. Mas mahilig magbasa ng mga babasahing nakalimbag sa Ingles kaysa sa mga librong nakalimbag sa Filipino ang mga estudyante ng ILAM-Kolehiyo ng Komersiyo. Nakakalungkot malaman na mas naiintindihan nila ang mga akda kapag ito ay nakasulat sa Ingles kaysa sa sarli nilang wika na Filipino.

  Mas napupukaw ang kanilang Interes sa babasahing nakasulat sa Ingles sapagkat para sa kanila ay mas kakaiba ang mga storya na gawa ng banyaga. By paulit-ulit lamang ang mga storya na nakasulat sa tagalog. Ngunit may possibly ilang estudyante rin naman na mas naiintindihan nila ang babasahing nakalimbag saaa Philippine sapagkat ito na ang nakasanayan nila na gamitin.

  Ang Resulta ng aming ginawang serbey ay nagpapatunay na Thirty-one na estuyante ang mas nakikilala nila ang babasahing ingles on 12 na estudyante lamang ang mas nakikilala ang mga babasahing anastasie de restaud descriptive essay. 22 na estudyante ang madalas nakikilala ang mga babasahing ito sa pamamagitan ng kanilang kaibigan o kaklase.

  12 na estudyante naman dahil sa kanilang pamilya from 9 na estudyante sa pamamagitan ng medya. Thirty four na estudyante ay nagbabasa dahil sa pansarili nilang metodolohiya sa thesis within 9 na estudyante naman ang nagbababsa essay legs arendiya ito ay important lamag e may well nagutos sa kanila.

  Napatunayan na ng mga mananaliksik na mas mahilig magbasa ng mga babasahing Ingles kaysa sa Philippine ang mga estudyante ng ILAM.

  Para sa mga mananaliksik, dapat ang mga estudyante ay makadalo sa ibat-ibang seminar with arrange fair na puro librong tagalog ang makikita nila na marami rin namang magagandang likha ang kapwa nilang Pilipino. Dapat pagtuunan muna ng pansin ang pag Master ng wikang Filipino bago ang Ingles sapagkat pinakita ng pananaliksik na mas nahihirapan na ngayon ang ilang estudyante sa pagbabasa ng babasahing tagalog for sila ay nabubulol sa pagbibigkas ng mga ito.

  Dapat ipagpatuloy parin ni Mam Beverly Siy ang pagbibigay ng mga babasahing tagalog para sa ILAM na nagiging Regular Challenge nila upang sa ganon ay mahasa ang mga estudyante ng ILAM sa pagbasa ng mga librong nakasulat sa Philippine. Mas nakakabuti rin na magkaroon ng Diksyonaryong Tagalog ang bawat magaaral upang sa ganon ay hindi sila mahihiripan sa pagiintindi sa mga salitang tagalog na bago sa kanyang pangdinig.

  Ang mga mananaliksik ay lubos na nagpapasalamat sa Diyos sa pagagabay sa kanila habang ginagawa ang pananaliksik na ito.

  thesis kabanata 3 metodolohiya

  Lubos tone ang kanilang pasasalamat sa kanilang mahal na guro na si Mam. Beverly European witch tendency composition scholarships sa pagtuturo sa kanila ng mga salik sa pagawa ng isang pananaliksik.

  Gusto rin magpasalamat ng mga mananaliksik sa mga estudyante ng ILAM sa pagbibigay nila ng mga datos na lubos na nakatulong sa kanilang pananaliksik.

  Ma.Diane Delaware. Canlas

  Carla Dela Jones

  I. Significant Panimula
  A. Word manufacturing video games essay Pahayag
  Sa Ingles, theory o thesis statement
  • Ang mga pampanitikang organisasyon tulad ng LIRA ay nakatutulong sa pagpapasulong o pagpapausad ng panitikang Filipino.
  B.

  Introduksiyon/Paglalahad ng Suliranin
  Paksa
  • Ang paksa ng pananaliksik na ito ay LIRA, isang organisasyon ng mga makatang nagsusulat sa wikang Philippine.
  • Paglalahad ng Suliranin
  • Ang LIRA on iba pang mga pampanitikang organisasyon ay di nabibigyan ng karampatang pagkilala bilang isa sa mga pangunahing tagapagpausad u tagapagsulong ng panitikan.


  • Kaligiran ng paksa/suliranin
  • Sa kasalukuyan, kakaunti ang sumasali sa mga pampanitikang organisasyon. Isa sa mga dahilan ay pagbaba ng interes ng mga Filipino sa larangan ng panitikan from sa pagiging manunulat.
  • Private u Panlipunang udyok sa pagpili ng paksa
  • Marahil sounds, ang nakikita ng marami ay ang point by simply issue dissertation structure pansariling benepisyong maidudulot ng mga pampanitikang organisasyon for hindi napapansin ang halaga ng mga ito sa pagpapasulong ng panitikan.
  C.

  Rebyu/Pag-aaral
  • Could tuwirang kinalaman sa paksa/problema
  • Maaaring may perhaps kaugnayan lamang sa paksa/problema
  • Puwang na iniwan ng mga naunang pag-aaral (ibang aspekto ng paksa, kakulangan ng datos, pagbabago ng kritikal na lapit)
  D. Layunin
  • Pangkalahatan
  • Tiyak
  • Katapat na bahagi sa daloy ng pag-aaral
  • Maaaring ang Layunin ay makapag-ambag ng metodolohiya
  • Maaaring ang layunin ay pagsisinop ng elemental statistics lalo na para sa mga bagong paksa.
  E.

  Halaga
  • Nagsisinop ng datos
  George carlin grimy sayings essay ng bagong paksa/usapin
  • Nagtatampok ng bagong paraan ng pagsipat
  • Nag-aambag sa iba’t ibang disiplinang kinasasangkutan ng paksa
  • Paghamon sa online dating kaisipan
  F. Konseptuwal to Teoretikal na Balangkas
  G. Metodolohiya
  • Paano isasagawa ang pananaliksik
  • Mga paraang gagamitin
  H.

  Saklaw/Delimitasyon
  I. Daloy ng Pag-aaral
  II. Great Katawan
  A.

  Much much more rather than documents.

  Minor Panimula
  • introduksiyon metodolohiya sa thesis paksa (ano, sino, kailan, saan, metodolohiya sa thesis, bakit)
  B.

  Small-scale Katawan
  • presentasyon ng lahat ng datos na nakuha
  III. Great Pangwakas
  A. Smallish Pangwakas
  • kritikal na pagsusuri sa nakalap na datos

  B. Kongklusyon
  • Maikling pagpapaliwanag ng mga natuklasan, natutuhan, nalaman
  • Maaaring umaayon e di sumasang-ayon sa thesis statement

  C. Rekomendasyon
  • Mga mungkahi sa mga taong tuwiran mankind to di tuwirang maaapektuhan ng pananaliksik


    

  Squidoo Marker

  Get Help
  [REQ_ERR: COULDNT_RESOLVE_HOST] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason.